Palvelumme

Maarakennus

 • Erilaiset kaivuutyöt
 • Viemäröintityöt ja salaojitukset
 • Sakojärjestelmien asennukset
 • Rakennusten pohjatyöt
 • Viherrakennustyöt, kiveykset ja laatoitukset
 • Soran kuormaukset, seulonta ja myynti
 • Nostot pyöräkuormaajalla (hydraulinen nostopuomi, haarukat)

Kuljetukset

 • Monipuoliset kuljetuspalvelut
 • Sorat ja muut maalajit
 • Koneen siirrot koneenkuljetus-alustalla
 • Lavettikujetukset täysperävaunulla
 • Vaihtolavojen siirrot ja vuokraukset

Konevuokraus

 • Pyöräkuormaajia
 • Tärylevyjä, poravasara ja maanmukkain
 • Vaaituslaitteita
 • Vaihtolavoja
 • Valssijyrä 2,5 t
 • Avant minikuormaaja
 • Henkilöauton peräkärryjä

Katso tarkemmat tiedot vuokrattavista koneistamme

Maa-ainesten myynti

 • Sora- ja murskelajikkeet
 • Seulottu multa
 • Kuorikate
 • Luonnonkivet

Talvi- ja kesä-kunnossapito

 • Auraukset
 • Hiekoitukset
 • Lumensiirrot
 • Nurmikon leikkuut
 • Piha-alueiden harjaus kastelulla, pesu painepesimellä
 • Puun kaadot